Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) споделя резултати от проекта “Развитие и укрепване на мрежата от общности на БАУХ”. Неговата цел е да създаде устойчива партньорска мрежа от HR професионалисти, преподаватели и студенти в HR сферата, в която чрез споделяне на добри практики, чрез провеждане на целеви кампании, чрез обучителни материали и иновативни дейности да повиши компетентността и практическите умения на студентите по темите, свързани с управление на човешки ресурси в условията на променената работна среда.

Първите материали по проекта са видеа, в които са пресъздадени реални ситуации от ежедневната работа на професионалистите по управление на човешките ресурси:

Епизод 1 – Изпълнител или стратегически партньор? – ТУК /избор 1 за решение ТУК; избор 2 за решение ТУК/
Епизод 2 – Бързи vs бавни решения – ТУК /избор 1 за решение ТУК; избор 2 за решение ТУК/
Епизод 3 – Информационно затъмнение – ТУК
Епизод 4 – С кой кандидат да продължим? – ТУК /избор 1 за решение ТУК; избор 2 за решение ТУК; избор 3 за решение ТУК/
Епизод 5 – Нов човек в екипа – ТУК
Епизод 6 – Защо HR? – ТУК