Уважаеми колеги,
Публикуван е първи брой на списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“: http://journal.cspace-ngo.com/archive/issue-1-2022/.
Статиите са с разнообразна насоченост:
– иновации в областта на обучението;
– интернет фирмена култура;
– УЧР в софтуерния сектор;
– модели на развитие на УЧР.
Очакваме Вашите статии за втори брой на списанието 🙂.