Уважаеми колеги,

Публикуван е втори брой за 2022 г. на списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“: http://journal.cspace-ngo.com/archive/issue-2-2022/.

Статиите са с разнообразна насоченост:

  • анализ на системи в помощ на процеса по наемане на служители;
  • изследване на трудовия потенциал на лицата чрез индекса на човешки капитал;
  • трудово и осигурителноправни аспекти на работата през платформа;
  • дигиталното обучение в България в условията на пандемия;
  • влияние на предишния опит с промени върху адаптивността и организационните резултати.

 

Очакваме Вашите статии за първи брой на списанието за 2023 г. 🙂