Втори брой за 2021 г. е публикуван. Можете да се запознаете със статиите от новото издание.

Темите отново са разнообразни:

  • машинно обучение;
  • гъвкави форми на труд;
  • нови професии на пазара на труда;
  • проблеми в управлението на човешки ресурси;
  • качество на заетостта в аграрния сектор;
  • дигитална достъпност на работното място.

 

Очакваме Вашите статии за 2022 г.