Уважаеми, колеги,

📢 Редакционната колегия ви кани да участвате в първи брой за 2022 г. на списание “Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies”.

📚 Можете да изпратите своите статии в областта на:

  • управление на човешките ресурси в дигиталната ера,
  • предизвикателства пред организацията на работа в условията на криза,
  • иновативни подходи при управлението на хора,
  • интернет технологии и комуникации,
  • изкуствен интелект,
  • големи данни,
  • data science.

‼️Приоритетните цели на списанието са:

  • да допринесе за развитието на научното познание в областта на човешките ресурси и технологиите,
  • да създаде ползотворно сътрудничество между учени от различни страни,
  • да даде простор за изява на актуални идеи и добри практики в международен план.

За повече информация може да посетите страницата с изискванията към авторите на уеб сайта на списанието: http://journal.cspace-ngo.com/paper-reqs/.

📅📌 Очакваме Вашите публикации до 31 май 2022 г.! 🤩