Брой 1 / 2022 г.Изтегли пълното издание
  1. Miroslava Peicheva: A Model for Implementing Innovations in Training, с. 5–17
  2. Илиан Минков: Характеристики на опубличената в интернет фирмена култура в съвременната бизнес среда, с. 18 – 29
  3. Олга Маринова и Захари Барбов: Тенденции и предизвикателства пред осигуряването на човешки ресурси в софтуерния сектор в България, с. 30 – 42
  4. Славка Стаменова: Подходи и модели за развитие на човешките ресурси в софтуерните компании, с. 43 – 57