Брой 2 / 2023Изтегли пълното издание
  1. Marian Pompiliu Cristescu, Dumitru Alexandru Mara, Lia-Cornelia Culda, Raluca Andreea Nerișanu: Applying Bert and Vader in HR Sentiment Analysis, с. 6 – 23
  2. Мария Иванова: Промяна в подходите за подбор на таланти в условията на индустрия 5.0, с. 24 – 44
  3. Латинка Тодоранова, Бонимир Пенчев: Висшето образование – достъпно за хората с увреждания, с. 45 – 56
  4. Камелия Нарлева, Юлиян Нарлев, Яна Ганчева: Морското образование и новите умения в процеса на дигитализация, с. 57 – 72
  5. Славка Стаменова: Подход за разработка на уеб базирано приложение за управление и оценка на човешките ресурси в софтуерни компании, с. 73 – 89
  6. Nikolay Nikolov: Modern Technologies for Building Graphical User Interfaces On The Internet, с. 90 – 104