Брой 1 / 2023Изтегли пълното издание
  1. Андриана Андреева, Олег Асенов: Електронен компетентностен паспорт – стъпка към качествен трудов процес от ново поколение, с. 6 – 24
  2. Катя Антонова, Павлина Иванова: Как да управляваме хората в динамична среда – иновативни подходи и практики, с. 25 – 44
  3. Ваня Антонова: Динамика на човешките ресурси и производителността на труда в сектор „Строителство“, с. 45 – 62
  4. Velina Koleva: E-Recruitment and Generation Z Job-Seekers, с. 63 – 75
  5. Радка Начева: Концептуален функционален модел на прототип на система за оценяване на достъпността на мобилни приложения, с. 76 – 98
  6. Петя Ангелова: Специфика на управленските решения и тяхната информационна осигуреност в специализираната извънболнична медицинска помощ, с. 99 – 110