Брой 2 / 2021 г.Изтегли пълното издание
  1. Snezhana Sulova: A Conceptual Model for the Organization and Storage of Metadata for Data From Internet Sources, с. 3 – 14
  2. Андрияна Андреева, Марияна Ширванян: По някои въпроси на понятието работно място в контекста на гъвкавите форми на труд, с. 15 – 29
  3. Милена Иванова: Нови професии на пазара на труда, с. 30 – 40
  4. Стефка Масалджийска: Актуални проблемни полета в управлението на човешките ресурси в българските бизнес организации, с. 41 – 54
  5. Павлина Иванова: Качество на заетостта в аграрния сектор – възможност или предизвикателство, с. 55 – 75
  6. Radka Nacheva: Digital Workplace Accessibility For Visually Impaired People, с. 76 – 91