Брой 2 / 2022Изтегли пълното издание
  1. Miroslava Peicheva: Data Analysis from the Applicant Tracking System, с. 6 – 15
  2. Ралица Пандурска: Изследване на трудовия потенциал на лицата чрез индекса на човешки капитал, с. 16 – 34
  3. Андриана Андреева, Галина Йолова: Трудово и осигурителноправни аспекти на работата през платформа – предизвикателства и възможни законодателни решения, с. 35 – 52
  4. Десислава Колева-Стефанова: Дигиталното обучение в България в условията на пандемия, с. 53 – 69
  5. Ирена Младенова: Влияние на предишния опит с промени върху адаптивността и организационните резултати, с. 70 – 87