Брой 1 / 2021 г.Изтегли пълното издание
  1. Miroslava Mihailova Peicheva: Artificial Intelligence in Human Resource Functions – Nature and Practical Application, с. 3–12
  2. Любомир Минчев Стефанов: Управлението на човешките ресурси в българските организации по време на Ковид-кризата – основни изводи и перспективи, с. 13 – 25
  3. Radoica Luburić and Milena Vučinić: The Challenges and Opportunities of Human Resource Management in The Post-Pandemic Era, с. 26 – 37
  4. Стоянка Черкезова: Смъртност и икономическо развитие през първата вълна на пандемията от Ковид-19 в Европа – секторна специализация и възрастна работна сила, с. 38 – 59
  5. Катя Антонова и Павлина Иванова: Роботизацията и изкуственият интелект – нов модел на сътрудничество и/или взаимодействие между машините и хората на работното място, с. 60 – 76
  6. Сълзица Георгиева Стефанова-Янева и Велина Атанасова Колева: Дигитализация на тренинг обученията в българските организации, с. 77- 95
  7. Миглена Цанева Пенчева: Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в индустрията, с. 96- 109
  8. Милена Димитрова Иванова: Дигитално управление на документооборота в строителните предприятия, с. 110 – 123