Главен редактор

Снежана Сълова – Икономически университет – Варна, България

Заместник главни редактори

Маргарида Мария Мендес Родригес – Институт за висши изследвания на Фаф, Португалия

Мирослава Пейчева – Университет за национално и световно стопанство, България

Катя Антонова – Икономически университет – Варна, България

 

Членове на редакционната колегия:

 1. Аврам Ескенази – Институт по математика и информатика, Българска академия на науките
 2. Анита Янсоне – Университет в Лиепая, Латвия
 3. Арне Бергер – Университет по приложни науки Анхалт, Германия
 4. Емад Абу-Шанаб – Катарски университет, Катар
 5. Катя Владимирова – Нов български университет, България
 6. Маргарита Атанасова – Университет за национално и световно стопанство, България
 7. Мигел Хорхе Родригес Магалаеш – Институт за висши изследвания на Фаф, Португалия
 8. Румен Калчев – Икономически университет – Варна, България
 9. Томас Гараван – Ирландски национален колеж, Дъблин, Ирландия
 10. Хосе Луис Соуса Соарес де Оливейра Брага – Институт за висши изследвания на Фаф, Португалия
 11. Андрияна Андреева – Икономически университет – Варна, България
 12. Иван Желев – Икономически университет – Варна, България
 13. Максим Бакаев – Новосибирски държавен технически университет, Русия
 14. Отман Азируал – Германски център за изследване на висшето образование и научни изследвания (DZHW)
 15. Стоянка Черкезова – Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките
 16. Велина Колева – Икономически университет – Варна, България
 17. Мария Велева – Икономически университет – Варна, България
 18. Павлина Иванова – Икономически университет – Варна, България
 19. Радка Начева – Икономически университет – Варна, България
 20. Севдалина Христова – Икономически университет – Варна, България
 21. Жечко Димитров – изпълнителен директор на СФБ “Капиталов пазар” АД и управител на БИК “Капиталов пазар” ЕООД
 22. д-р Радойца Любурич – изпълнителен директор на Централната банка на Черна гора
 23. Райнхард Грасл – Мениджър на отдел „Продажби“, Mangold International GmbH, Германия